Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Notícies:

Cercar per títol de notícia:
ampliar notícia
Nova edició del saló de Climatització del 24 al 27 de febrer a IFEMA
El saló Internacional d’Aire Condicionat, Calefacció, Ventilació i Refrigeració arriba enguany a la seva setzena edició.ampliarampliar
ampliar notícia
Premis d’Excel·lència Energètica 2015
L’Institut Català d’Energia premia les empreses i entitats del sector energètic de Catalunya per reconèixer les actuacions en eficiència energètica i energies renovables. ampliarampliar
Els nous tipus de retenció sobre activitats professionals per a l'any 2015
A partir de l’1 de gener de 2015, el tipus de retenció a aplicar a les factures amb caràcter general baixa del 21 per cent al 19 per cent.ampliarampliar
En informació pública, el Projecte decret derogació Decret 148/2001
En data 15 de desembre de 2014 ha estat publicat l'anunci d’informació pública del Projecte de decret de derogació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. ampliarampliar
Les infraccions i les sancions per als tècnics en seguretat industrial
Arran de les darreres modificacions de la legislació sobre seguretat industrial, hi ha hagut un increment considerable del nombre d’infraccions del que els tècnics que intervenen no en surten indemnes. ampliarampliar
Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics
Publicat el Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova ITC BT 52 "Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics", del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries del mateix.ampliarampliar
Important canvi en la retribució dels socis professionals
A partir de l’1 de gener de 2015, tindrà la consideració de rendiments d’activitat econòmica/professional la retribució que percebi aquell soci que presti serveis professionals (com són els de l’enginyeria) en el si de la societat, i que estigui donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) o mutualitat alternativa (nou redactat de l’article 27 de la Llei IRPF).ampliarampliar
Publicades les notes d'aplicació de la ITC SP 115, referida a les cortines d'aigua amb funció sectoritzadora
Aquestes notes, treballades amb un grup de treball del Clúster d'Incendis, han estat publicades al web dels Bombers de la Generalitat.ampliarampliar

 

pàgina anteriorAnteriorplana 2 de 16Següentpàgina següent
El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú