Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Formació

Una de les funcions més rellevants dels col·legis professionals és la de promoure i facilitar la formació contínua dels col·legiats i les col·legiades de tal manera que se'n garanteixi l'actualització i competència professionals, amb la seguretat que aquestes aptituds beneficiaran als seus clients, a la societat en general i al medi ambient.

És per això que els col·legis d'enginyers tècnics industrials de Catalunya organitzen activitats formatives a l'efecte i des d'aquesta plana del web del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials en fem una difusió conjunta d'aquestes activitats formatives.

A continuació trobareu els enllaços a cada una de les seves pàgines de formació:

El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú