Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Avís Legal:

AVÍS LEGAL
Informació general del lloc web segons estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Titular del domini: Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC)
Adreça: Passeig de Gràcia, 50, 5è - 08007 Barcelona
Telèfon: 934 67 65 82
Adreça electrònica: ccetic at ccetic.cat text ccetic@ccetic.cat
Dades registrals: Inscrit en el Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya, sota el número d'inscripció ETI-1

Protecció de dades
El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC), titular d’aquest domini, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

Les dades personals subministrades mitjançant els formularis del web seran utilitzades amb la finalitat exclusiva de mantenir la relació administrativa requerida per l’usuari. En cap cas, aquestes dades es comunicaran ni es cediran a tercers.

Les dades de caràcter personal es tracten amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, i es prenen les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers.


Criteris de privacitat:
Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que li corresponen, pot dirigir-se a la Secretaria del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya per correu electrònic a l’adreça ccetic at ccetic.cat text ccetic@ccetic.cat o per escrit a l’adreça postal del Consell, al passeig de Gràcia, 50, 5è, 08007 Barcelona.El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú