Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

DL Abstract

El DL Abstract és l'eina que facilita l'accés a tota la legislació vigent aplicable a les empreses, productes i serveis per mitjà d'Internet. Un sistema de fitxes facilita la consulta de directives, lleis, decrets, ordres, resolucions i ordenances municipals. Aquest servei s'ofereix en virtut de l'acord signat entre el Consell i l'Institut Català de Tecnologia.

L'eina té les prestacions següents:

 • Cercador de normativa a partir de:
  • Classificació temàtica a dos nivells
  • Zona geogràfica: Unió Europea, Espanya, Catalunya, comunitats autònomes, ajuntaments i altres ens locals
  • Paraules o frases
  • Dates de publicació
  • Número de les disposicions
 • Accés al document PDF en català i en castellà de les disposicions legals del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 • Avís personalitzat de les novetats per correu electrònic, a partir de la definició per part dels usuaris dels temes i àmbits geogràfics d'interès.
 • Servei de consultes en l'àmbit del servei: Aplicació de la normativa, vigència d'una norma o disposició, etc., sol·licitud de textos d'ordenances municipals.

Per sol·licitar l'alta al servei i per a obtenir més informació, cal que us poseu en contacte amb el vostre col·legi..

Accés al servei

El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
 • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
 • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
 • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
 • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
 • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
 • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú