Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Notícies:

El Consell de Col·legis s'entrevista amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

D'esquerra a dreta Juan Ignacio Soto, secretari general de la FMC, Xavier Amor, president de la FMC, Miquel Darnés i Jordi Artiga

En concret es va decidir endegar una sèrie de propostes adreçades al món municipal i en especial als secretaris i tècnics municipals, per informar adequadament del que suposa la responsabilitat dels diferents actors en les declaracions responsables. La nova llei de simplificació administrativa converteix aquesta forma de tramitació com a general per a legalitzar les activitats. L’objectiu és reforçar la continuïtat de la contractació dels tècnics i fer veure la necessitat que els titulars estiguin assabentats del que significa una declaració responsable i que aquesta informació sigui proporcionada des del mateix Ajuntament. Això representarà un avantatge per a tots els agents implicats.
Està previst editar díptics i cartells explicatius per als Ajuntaments i organitzar sessions informatives per donar a conèixer els avantatges, riscos i característiques del nou sistema, de tal manera que quedi clar que una major simplificació administrativa no ha de ser equivalent a una menor seguretat per al promotor, el municipi i la societat en general.
D’altra banda, també es va parlar de la possibilitat que a través de la FMC es pugui posar en valor la figura del gestor energètic en l’àmbit municipal, ja sigui per actuar en els edificis propietat dels ajuntaments, com en les activitats econòmiques que es desenvolupen en cada municipi (comerços, empreses, etc).

pàgina anteriortornar al llistat de notícies

El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú